Beëdigde vertalingen

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is gemaakt door een vertaler die in de vertaalrichting van de vertaling beëdigd is. In Luxemburg staan beëdigd vertalers vermeld op de officiële lijst van het Luxemburgse ministerie van Justitie. In Nederland staan ze ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Om beëdigd vertaler te worden moet je voldoen aan strenge eisen, zoals een vertaalopleiding op minstens bachelorniveau, kennis van de cultuur van het land van de bron- en doeltaal en minimaal vijf jaar werkervaring als beroepsvertaler (500.000 vertaalde woorden) in de betreffende vertaalrichting direct voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving. Voor Luxemburg gelden in grote lijnen dezelfde eisen.
Op deze wijze staat de rechtsgeldigheid van een document binnen het landelijke rechtssysteem vast.

Een beëdigde vertaling is door de vertaler gewaarmerkt, gestempeld en ondertekend. De vertaler verklaart in de eed dat hij of zij de vertaling naar eer en geweten heeft gemaakt en dat deze volledig en correct is. De vertaling kan digitaal geleverd worden, of als papieren versie. Luxemburgse autoriteiten accepteren veelal een ingescand digitaal exemplaar. Bij een papieren versie wordt de vertaling aan de brontekst gehecht en voorzien van de eed, de stempel en de handtekening van de vertaler.

Mijn beëdiging

Ik ben in 2018 in Luxemburg beëdigd voor de talencombinatie Frans en Nederlands. In Nederland ben ik al dertig jaar beëdigd voor de talencombinaties Frans <> Nederlands en Engels <> Nederlands. Om deze beëdiging geldig te houden, moet ik elke vijf jaar 80 PE-punten halen en een actuele Verklaring omtrent het Gedrag overleggen aan Bureau Wbtv.

Wanneer heb je een beëdigde vertaling nodig?

Beëdigde vertalingen zijn nodig voor documenten die voor officiële instanties in een andere taal vertaald moeten worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Diploma’s
  • Verklaring omtrent het gedrag/uittreksel uit het strafregister
  • Uittreksel bevolkingsregister
  • Beschikkingen van een rechtbank
  • Verklaring erfrecht

In de rubriek Veelgestelde vragen (FAQ) vindt u meer informatie over het beëdigen en legaliseren van vertalingen.

Scroll naar boven